Site menu:

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.


Aktualności

Misja gospodarcza z branży optoelektroniki do Czech


Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie organizuje wspólnie z Technology Centre ASCR Praga, Czechy oraz Perspectiva Solutions sp. z o.o. misję gospodarczą dla firm z branży optoelektroniki , która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Dolni Brezany w Czechach.
Celem misji jest nie tylko promocja polskich technologii i rozwiązań, ale również umożliwienie firmom-uczestnikom zaprezentowania profilu działalności podczas spotkań indywidualnych z czeskimi przedsiębiorcami i instytucjami. Zgłoszenia na misję - do 11 grudnia.


Grupy docelowe:
- Laser,
- Optyka,
- Optoelektronika,
- Clean room Technology,
- Technologie optyczne do obróbki materiałów,
- Półprzewodniki,
- Detektory i czujniki,
- Systemy Mikro-mikro-optyki i optyczne,
- Edukacja i szkolenia,
- Usługi.

W dwustronnych spotkaniach, uczestnicy będą mieli okazję do:
- Nawiązania kontaktów biznesowych podczas uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań,
- Poszukiwania możliwości współpracy,
- Znalezienia nowych partnerów oraz nawiązania nowych relacji biznesowych,
- Dotarcia do nowych międzynarodowych rynków,
- Poszukiwania nowych możliwości biznesowych,
- Prezentację oferty firmy.

Jak wziąć udział w misji:
- przesłać formularz zgłoszeniowy;
- opisać w kilku zdaniach firmę oraz jej potrzeby.

EEN zapewnia wsparcie w organizacji misji gospodarczej w Czechach w następujacych obszarach: opieka tłumacza, transport wewnętrzny, organizacja dwóch wizyt studyjnych w czeskich organizacjach. Koszty zakwaterowania pozostają po stronie uczestników.

Zaproszenie na misję w pdf

Formularz zgłoszeniowy


Ramowy plan misji gospodarczej z branży optoelektroniki:

14 grudnia2015 r.

9.30 - 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 - 12.30 Prezentacja firm (każdy uczestnik misji gospodarczej będzie miał możliwość krótkiej prezentacji własnej działalności w formie prezentacji lub innej - 15 min.)
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Wizyta studyjna w HiLASE: New lasers for industry and research, Dolni Brezany (HiLASE Centrum, Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany)
15.00 - 17.00 Spotkania indywidualne

15 grudnia2015 r.

9.00 - 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 - 12.00 Prezentacja firm
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Wizyta studyjna w Extreme Light Infrastructure (ELI), Dolni Brezany
(Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI Beamlines, 5. května 835, 252 41 Dolní Břežany)
14.30 - 16.00 Spotkania indywidualne
16.00 - 16.15 Zakończenie misji

Kontakt:

Ewa Żbikowska - EEN Central Poland
tel.: +48 22 853-21-82
e-mail: e.zbikowska@imbigs.pl