Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Spotkania kooperacyjne RENEXPO? Poland 2015


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland dzia??aj?cy przy IMBiGS we wsp????pracy z o??rodkiem EEN przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udzia??u w 5-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 22-23 wrze??nia 2015 r. w Warszawie. Spotkania kooperacyjne odbywaj? si? przy mi?dzynarodowych targach energii odnawialnej RENEXPO 2015.


RENEXPO? Poland jest jednym z najwi?kszych i najwa??niejszych wydarze?? dotycz?cych energii odnawialnej. Wydarzenie to skupia uwag? na g????wnych ??r??d??ach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaiice, biogazie, energii wodnej, pompach ciep??a i biomasie. Jest to nie tylko miejsce spotka?? dla firm prezentuj?cych bie???ce nowo??ci energetyczne, ale tak??e miejsce poruszania problem??w z jakimi boryka si? bran??a i miejse prognozowalnia rozwoju energii jutra.

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2015 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w chc?cych nawi?za? wsp????prac? z firmami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

G????wne sektory:

  • Odnawialna i zdecentralizowana produkcja energii
  • Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii
  • Inteligentna Dystrybucja Energii i Energooszcz?dne Sieci
  • Us??ugi

Udzia?? w spotkaniach kooperacyjnych jest bezp??atny.

Wa??ne daty:

21 wrze??nia Rejestracja firm i profili do wsp????pracy.
24-sierpnia - 21 wrze??nia Na podstawie umieszczonych opis??w zarejestrowane firmy dobieraj? partner??w do bezpo??rednich rozm??w handlowych.
22 wrze??nia Spotkania kooperacyjne (12:00 - 16:30).
23 wrze??nia Spotkania kooperacyjne (10:00 - 17:00).


Miejsce:
Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o. o.
ul. Pr?dzy??skiego 12/14, 01-222 Warszawa

Rejestracja na rozmowy kooperacyjne na stronie: www.b2match.eu/renexpo-pl-2015

Wi?cej informacji na temat targ??w RENEXPO 2015 na stronie www.renexpo-warsaw.com