Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

POIR - ?Badania na rynek" i "Bon na innowacje"


W zak??adce "Finansowanie innowacji M?P" informacje o najnowszych konkursach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j 2014 - 2020 ?Wsparcie otoczenia i potencja??u przedsi?biorstw do prowadzenia dzia??alno??ci B+R+I" Dzia??anie 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" Poddzia??anie 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P" oraz III Osi priorytetowej: ?Wsparcie innowacji w przedsi?biorstwach" POIR 2014 - 2020 Dzia??anie 3.2 ?Wsparcie wdro??e?? wynik??w prac B+R" Poddzia??anie 3.2.1 ?Badania na rynek".