Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

POIR - ?Badania na rynek" i "Bon na innowacje"


W zak??adce "Finansowanie innowacji M?P" informacje o najnowszych konkursach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j 2014 - 2020 ?Wsparcie otoczenia i potencja??u przedsi?biorstw do prowadzenia dzia??alno??ci B+R+I" Dzia??anie 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" Poddzia??anie 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P" oraz III Osi priorytetowej: ?Wsparcie innowacji w przedsi?biorstwach" POIR 2014 - 2020 Dzia??anie 3.2 ?Wsparcie wdro??e?? wynik??w prac B+R" Poddzia??anie 3.2.1 ?Badania na rynek".