Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

POIR - ?Badania na rynek" i "Bon na innowacje"


W zak??adce "Finansowanie innowacji M?P" informacje o najnowszych konkursach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j 2014 - 2020 ?Wsparcie otoczenia i potencja??u przedsi?biorstw do prowadzenia dzia??alno??ci B+R+I" Dzia??anie 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" Poddzia??anie 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P" oraz III Osi priorytetowej: ?Wsparcie innowacji w przedsi?biorstwach" POIR 2014 - 2020 Dzia??anie 3.2 ?Wsparcie wdro??e?? wynik??w prac B+R" Poddzia??anie 3.2.1 ?Badania na rynek".