Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Misja gospodarcza - Investment Forum in Tenerife


Wraz z Enterprise Europe Network Canarias zapraszamy do wzi?cia udzia??u w misji gospodarczej na Teneryf? (Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania /Wyspy Kanaryjskie). W ramach misji organizowane jest mi?dzynarodowe Forum Inwestycyjne dla firm. Wydarzenie odb?dzie si? w dniach 25-26 listopada 2015 r. Termin zg??oszenia up??ywa 30 pa??dziernika. Udzia?? w spotkaniach jest bezp??atny.

Celem misji jest zaprezentowanie:
1. Teneryfy jako korzystnego miejsca inwestycji (Teneryfa ma najni??sze podatki dochodowe od os??b prawnych w Unii Europejskiej).
2. Doskona??ej infrastruktury sieci komunikacyjnej na Teneryfie i wysokiego poziomu rozwoju spo??ecznego i technologicznego oraz bezpiecze??stwa prawnego.
3. Du??ych mo??liwo??ci dla bran??: logistycznej, ICT, turystyki, us??ug, przemys??u, nieruchomo??ci, sektora morskiego, biotechnologii, odnawialnych ??r??de?? energii, itd.

Uczestnicy otrzymaj? dostosowany program spotka?? opracowany przez Why Tenerife. Spotkaj? si? z przedstawicielami g????wnych instytucji oraz przedsi?biorstw odnosz?cych najwi?ksze sukcesy na wyspie. Om??wione zostan? dost?pne mo??liwo??ci inwestycyjne.

Drugiego dnia misji odb?dzie si? impreza matchmakingowa o nast?puj?cej tematyce:

Session 1: Tourism and leisure activities.
Session 2: Real State Sector and Property Market.
Session 3: IT and telematics applications in medicine.
Session 4: Smart hotel and building.
Session 5: Recycling and recovery.
Session 6: Growth & digital connectivity and the IT Sector.
Session 7: IT and telematics applications in medicine.
Session 8: Drone (Unmanned Aircraft Vehicle).
Session 9: Ship repair (naval sector and repairs for yachts, sailing boats and other tourism ships).
Session 10: Industry supplier of the tourism sector.

Wi?cej informacji i formularz rejestracyjny na stronie Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Santa Cruz de Tenerife (CCSCTF)

Agenda w pdf

J?zykami wydarzenia b?d? angielski i hiszpa??ski.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny.