Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania b2b w ramach Polsko - Tajskiego Forum Gospodarczego


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci i Krajowa Izba Gospodarcza zapraszaj? do udzia??u w organizowanym przez Ministerstwo Handlu Tajlandii Polsko - Tajskim Forum Gospodarczym z okazji wizyty w Polsce misji handlowej z Tajlandii. Forum odb?dzie si? w dniu 12 czerwca 2015 r. w Warszawie. Udzia?? w spotkaniach jest bezp??atny. J?zyk spotkania: polski.

Polsko - Tajskie Forum Gospodarcze odb?dzie si? w zwi?zku z przyjazdem do Polski 23 tajskich przedsi?biorstw reprezentuj?cych m.in. bran??e:

  • motoryzacyjn?
  • kosmetyczn?
  • spo??ywcz?
  • meblarsk?
  • elektromaszynow?
  • papiernicz?

Forum odb?dzie si? 12 czerwca w godz 9.30-15.30 w siedzibie BUSINESS CENTER CLUB w Warszawie (Plac ??ELAZNEJ BRAMY 10).

Formularz zg??oszeniowy, program spotkania i profile firm z Tajlandii: http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-b2b-w-ramach-polsko-tajskiego-forum-gospodarczego-12-czerwca-2015-r-warszawa.html

Kontakt:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo??ci, Departament Promocji Gospodarczej p. S??awomir Biedermann, 22 432 8705, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl