Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

International Environmental B2B meetings


O??rodek Enterprise Europe Network przy IMBiGS we wsp????pracy z o??rodkiem CCI de region Nord de France i CD2E (francuski klaster po??wi?cony tworzeniu i rozwoju dzia??alno??ci w sektorze ochrony ??rodowiska) zapraszaj? do udzia??u w rozmowach brokerskich International eco-technologies B2B meetings w dniach 10-11 czerwca 2015 w Lille we Francji. Udzia?? w rozmowach jest bezp??atny zar??wno dla wystawc??w, jak i odwiedzaj?cych.

Spotkania odb?d? si? one r??wnolegle do dw??ch najwa??niejszych wydarze?? z dziedziny ochrony ??rodowiska w p????nocnej Francji:
- europejskiego kongresu ECO-TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE
- wystawy ENVIRONORD

Udzia?? w rozmowach jest mo??liwo??ci? spotkania potencjalnych partner??w i/lub klient??w.
Uczestnikami b?d? w??a??ciciele/pracownicy firm, jednostek badawczo-rozwojowych, o??rodk??w akademickich, instytucji publicznych. Po zarejestrowaniu uczestnictwa w rozmowach samemu dokonuje si? wyboru potencjalnych rozm??wc??w.

Rejestracja do 4-go czerwca: http://www.b2match.eu/2015-international-ecotechnologies/

Ulotka promuj?ca wydarzenie