Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach IATI-Biomed


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w dniach 12-14 maja 2015 r. w Tel Awiwie przy okazji targ??w i konferencji IATI-Biomed. Jest to najwi?ksze w regionie mi?dzynarodowe wydarzenie z udzia??em przedsi?biorc??w i naukowc??w z ca??ego ??wiata, prezentuj?cych aktualne rozwi?zania i innowacje w dziedzinie life science, ze szczeg??lnym naciskiem na biotechnologie w medycynie.  Wi?cej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/biomed2015.html.