Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach IATI-Biomed


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w dniach 12-14 maja 2015 r. w Tel Awiwie przy okazji targ??w i konferencji IATI-Biomed. Jest to najwi?ksze w regionie mi?dzynarodowe wydarzenie z udzia??em przedsi?biorc??w i naukowc??w z ca??ego ??wiata, prezentuj?cych aktualne rozwi?zania i innowacje w dziedzinie life science, ze szczeg??lnym naciskiem na biotechnologie w medycynie.  Wi?cej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/biomed2015.html.