Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach IATI-Biomed


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w dniach 12-14 maja 2015 r. w Tel Awiwie przy okazji targ??w i konferencji IATI-Biomed. Jest to najwi?ksze w regionie mi?dzynarodowe wydarzenie z udzia??em przedsi?biorc??w i naukowc??w z ca??ego ??wiata, prezentuj?cych aktualne rozwi?zania i innowacje w dziedzinie life science, ze szczeg??lnym naciskiem na biotechnologie w medycynie.  Wi?cej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/biomed2015.html.