Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Contact??Contract (C+C) w Brnie


Zapraszamy na imprez? match-makingow? Contact??Contract (C+C) organizowan? przez Brno Regional Chamber of Commerce (czeski partner sieci Enterprise Europe Network). Rozmowy brokerskie odb?d? si? w trakcie Mi?dzynarodowe Targ??w Maszynowych MSV 2015 w Brnie w dniach 14-15 wrze??nia 2015.


Mi?dzynarodowe Targi Maszynowe to najwa??niejsze targi przemys??owe w Europie ?rodkowej,
z corocznym udzia??em ponad 1500 wystawc??w oraz 80 000 odwiedzaj?cych. Ponad 35% wystawc??w i 10% odwiedzaj?cych przyje??d??a z zagranicy. W??r??d odwiedzaj?cych jest wysoki odsetek profesjonalist??w, ponad siedemdziesi?t procent z nich ma wp??yw na decyzje inwestycyjne, jedna trzecia nale??y do najwy??szego kierownictwa sp????ek.

Na targach reprezentowane s? wszystkie kluczowe obszary przemys??u maszynowego i elektrotechnicznego. G????wnym tematem MSV 2012 jest automatyka przemys??owa, prezentacja technologii pomiaru, automatyki, sterowania i regulacji, we wszystkich dzia??ach obecnych na targach. Elektronika, automatyka i technologie pomiarowe znajduj? si? na trzecim miejscu - po technologii obr??bki oraz materia??ach i komponentach w in??ynierii - pod wzgl?dem wielko??ci prezentacji na MSV.

R??wnocze??nie, wraz z targami MSV 2012 odb?d? si? mi?dzynarodowe targi technologii obr??bki i formowania IMTa, targi technologiczne Fond-ex, Welding, Plastex i Profintech oraz targi ??rodk??w ochrony osobistej, bezpiecze??stwa i higieny pracy oraz ??rodowiska pracy Interprotec.

Tegorocznym krajem partnerskim targ??w jest Korea.

Strona Contact-Contract: http://kk2015.converve.com/p_index.php
Strona targ??w: http://www.bvv.cz/pl/msv/