Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Mission for Growth na Tajwan (3-5 czerwca 2015)


Enterprise Europe Network zaprasza ma??ych i ??rednich przedsi?biorc??w oraz przedstawicieli instytucji biznesowych do zg??aszania si? do udzia??u w misji na Tajwan, do Tajpej, kt??ra odb?dzie si? w terminie 3-5 czerwca 2015 r. Wizyta jest organizowana przy okazji Targ??w Informatycznych Technologii Komunikacyjnych COMPUTEX.

CEL MISJI

Przedstawiciel Komisji europejskiej - DG GROWTH's Director-General, Daniel Calleja - b?dzie przewodniczy?? I bra?? udzia?? w misji towarzysz?c delegacji przedsi?biorc??w i przedstawicieli instytucji biznesowych podejmuj?c dyskusj? z Tajwa??skimi przedsi?biorcami na temat mo??liwo??ci wsp????pracy biznesowej.

Celem misji jest pom??c firmom z rynk??w europejskich, w szczeg??lno??ci ma??ym i ??rednim, podejmowa? i wykorzystywa? mo??liwo??ci dzia??a?? mi?dzynarodowych na Tajwanie. Przedstawiciele ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw uczestnicz?cy w przedsi?wzi?ciu b?d? mieli mo??liwo??? udzia??u w spotkaniach stolikowych przy udziale firm lokalnych.


KTO MO??E WZI?? UDZIA? W MISJI?

Misja adresowana jest to firm europejskich, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich, jak r??wnie?? do przedstawicieli instytucji biznesowych.

Sektory, do kt??rych szczeg??lnie adresowana jest misja:
?? ICT
?? nanotechnologie
?? elektronika
?? ochrona ??rodowiska
?? us??ugi biznesowe
?? maszyny
?? energia i biotechnologia

Misji towarzyszy? b?dzie spotkanie z Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) po??wi?cone tematyce ?jak prowadzi? wsp????prac? biznesow? na Tajwanie i w krajach UE". Podczas przedsi?wzi?cia odb?d? si? tak??e spotkania biznesowe, jak r??wnie?? planowana jest wizyta w Parku Technologicznym.

Dodatkowe informacje w j?zyku angielskim: https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015