Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Przed??u??ony nab??r wniosk??w do projektu Polski Most Krzemowy


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci uruchomi??a nab??r wniosk??w do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt skierowany jest do przedsi?biorc??w z bran?? wysokotechnologicznych, zainteresowanych rozwojem swojej dzia??alno??ci na rynku Stan??w Zjednoczonych Ameryki. Nab??r wniosk??w do pierwszego etapu projektu zako??czy si? w dniu 15 grudnia 2014 r. (godz. 16.30).


Bran??e wysokotechnologiczne to informatyka, teleinformatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, biotechnologia, technologie ??rodowiskowe, w szczeg??lno??ci alternatywne i odnawialne ??r??de?? energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, a tak??e aeronautyka, technologie kosmiczne, inteligentne budownictwo, produkcja sprz?tu medycznego oraz farmaceutyk??w.


Na dwa pierwsze etapy projektu sk??adaj? si? szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspert??w ameryka??skich, przygotowuj?ce uczestnik??w do pobytu w jednym z g????wnych ??wiatowych o??rodk??w innowacji - Dolinie Krzemowej w USA (Kalifornia). Podczas trzeciego etapu projektu, zwanego programem akceleracyjnym, wybrane firmy b?d? mia??y szans? skorzysta? m.in. z us??ug doradczych i mentoringowych tamtejszych ekspert??w oraz wzi?? udzia?? w spotkaniach z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Szczeg????owe informacje o projekcie, w tym opinie uczestnik??w I rundy Polskiego Mostu Krzemowego, a tak??e Generator Wniosk??w, znajduj? si? na stronie http://mostkrzemowy.parp.gov.pl