Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Startup Weekend Torun


W dniach 7-9 listopada Toru??ski Park Technologiczny organizuje pierwsz? edycj? Startup Weekend Torun - globalnego wydarzenia wspieranego przez Google. Startup Weekend to najbardziej rozpoznawalny w ??wiecie startup??w format wydarzenia. Trwa trzy dni i polega na skompletowaniu zespo??u, kt??ry w 54 godziny (przez weekend) przygotuje fundamenty startupu: internetowej us??ugi, produktu czy narz?dzia. Uczestnikami s? programi??ci, graficy, ale r??wnie?? osoby nietechniczne - marketerzy, specjali??ci od rozwoju biznesu, osoby zarz?dzaj?ce prac? zespo??u. Uczestnik??w ca??y czas wspieraj? specjalnie w tym celu sprowadzeni polscy i zagraniczni mentorzy - eksperci od biznesu.

 


Na Startup Weekend ka??dy mo??e przyj??? ze swoim pomys??em, zaprezentowa? go zebranym i przekona? do swojej idei, by nast?pnie przez 3 dni doprowadzi? do jego realizacji. Z kolei osoby, kt??re nie chc? prezentowa? swojego pomys??u, mog? przyj??? z zamiarem do???czenia do kt??rego?? zespo??u i wsparcia go swoj? wiedz? oraz umiej?tno??ciami lub tylko uczestniczy? w wydarzeniu, by poczu? atmosfer? Startup Weekendu.

Wszystkie informacje na temat wydarzenia - szczeg????owy program, lista mentor??w, itd. - dost?pne s? na oficjalnej stronie: http://bit.ly/SWTorun

Bie???ce informacje publikowane s? r??wnie?? na Facebooku: https://www.facebook.com/StartupWeekendTorun


Wydarzenie trwa od pi?tku 7 listopada od godz. 18.00 do niedzieli 9 listopada do godz. 18.00. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymuj? przestrze?? do pracy, posi??ki, napoje oraz upominki od Partner??w. Zwyci?zcy toru??skiej edycji Startup Weekend otrzymaj? tak??e warto??ciowe nagrody.