Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Startup Weekend Torun


W dniach 7-9 listopada Toru??ski Park Technologiczny organizuje pierwsz? edycj? Startup Weekend Torun - globalnego wydarzenia wspieranego przez Google. Startup Weekend to najbardziej rozpoznawalny w ??wiecie startup??w format wydarzenia. Trwa trzy dni i polega na skompletowaniu zespo??u, kt??ry w 54 godziny (przez weekend) przygotuje fundamenty startupu: internetowej us??ugi, produktu czy narz?dzia. Uczestnikami s? programi??ci, graficy, ale r??wnie?? osoby nietechniczne - marketerzy, specjali??ci od rozwoju biznesu, osoby zarz?dzaj?ce prac? zespo??u. Uczestnik??w ca??y czas wspieraj? specjalnie w tym celu sprowadzeni polscy i zagraniczni mentorzy - eksperci od biznesu.

 


Na Startup Weekend ka??dy mo??e przyj??? ze swoim pomys??em, zaprezentowa? go zebranym i przekona? do swojej idei, by nast?pnie przez 3 dni doprowadzi? do jego realizacji. Z kolei osoby, kt??re nie chc? prezentowa? swojego pomys??u, mog? przyj??? z zamiarem do???czenia do kt??rego?? zespo??u i wsparcia go swoj? wiedz? oraz umiej?tno??ciami lub tylko uczestniczy? w wydarzeniu, by poczu? atmosfer? Startup Weekendu.

Wszystkie informacje na temat wydarzenia - szczeg????owy program, lista mentor??w, itd. - dost?pne s? na oficjalnej stronie: http://bit.ly/SWTorun

Bie???ce informacje publikowane s? r??wnie?? na Facebooku: https://www.facebook.com/StartupWeekendTorun


Wydarzenie trwa od pi?tku 7 listopada od godz. 18.00 do niedzieli 9 listopada do godz. 18.00. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymuj? przestrze?? do pracy, posi??ki, napoje oraz upominki od Partner??w. Zwyci?zcy toru??skiej edycji Startup Weekend otrzymaj? tak??e warto??ciowe nagrody.