Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Poszukiwanie partner??w do projekt??w w ramach Horizon 2020 - konferencja Successful R&I in Europe


W dniach 30-31. pa??dziernika odb?dzie si? ju?? po raz 6. konferencja Successful R&I in Europe adresowana do przedsi?biorstw, o??rodk??w badawczych oraz uniwersytet??w, kt??re poszukuj? partner??w do wp??lnych projekt??w badawczych w ramach programu Horizon 2020. Tegoroczny networking event jest skierowany do instytucji z Niemiec, Polski, Belgii, Francji, Holandii, Finlandii oraz Grecji i b?dzie zorganizowany na zasadzie warsztat??w z sze??ciu obszar??w tematycznych: ICT; Energy; Nanotechnologies, Materials and Manufacturing; Sustainable Economy; Life Sciences; Marie Sk??odowska-Curie.

 

Program konferencji

Ulotka

Rejestrowa? mo??na si? poprzez formularz online, w kt??rym nale??y wybra? warsztaty tematyczne, podczas kt??rych zostan? zaprezentowane konkretne idee projekt??w.

Ka??dy z uczestnik??w mo??e wzi?? udzia?? w tzw. Call for Presentations i przes??a? swoj? ide? projektu. Uczestnicy, kt??rzy zostan? wybrani do przedstawienia swojego projektu, nie b?d? musieli ponosi? op??aty za udzia?? w ca??ym evencie.

Op??ata dla pozosta??ych uczestnik??w b?dzie wynosi? 100 euro (za 2 dni) b?d?? 75 euro w przypadku udzia??u w jednym dniu. Op??ata zawiera transfer z lotniska w Duesseldorfie do hotelu, w kt??rym b?dzie si? odbywa? konferencja, wsp??ln? kolacj? oraz udzia?? w wycieczce ??Duesseldorf by night??.

Wi?cej informacji: http://horizon2020.zenit.de/