Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Poszukiwanie partner??w do projekt??w w ramach Horizon 2020 - konferencja Successful R&I in Europe


W dniach 30-31. pa??dziernika odb?dzie si? ju?? po raz 6. konferencja Successful R&I in Europe adresowana do przedsi?biorstw, o??rodk??w badawczych oraz uniwersytet??w, kt??re poszukuj? partner??w do wp??lnych projekt??w badawczych w ramach programu Horizon 2020. Tegoroczny networking event jest skierowany do instytucji z Niemiec, Polski, Belgii, Francji, Holandii, Finlandii oraz Grecji i b?dzie zorganizowany na zasadzie warsztat??w z sze??ciu obszar??w tematycznych: ICT; Energy; Nanotechnologies, Materials and Manufacturing; Sustainable Economy; Life Sciences; Marie Sk??odowska-Curie.

 

Program konferencji

Ulotka

Rejestrowa? mo??na si? poprzez formularz online, w kt??rym nale??y wybra? warsztaty tematyczne, podczas kt??rych zostan? zaprezentowane konkretne idee projekt??w.

Ka??dy z uczestnik??w mo??e wzi?? udzia?? w tzw. Call for Presentations i przes??a? swoj? ide? projektu. Uczestnicy, kt??rzy zostan? wybrani do przedstawienia swojego projektu, nie b?d? musieli ponosi? op??aty za udzia?? w ca??ym evencie.

Op??ata dla pozosta??ych uczestnik??w b?dzie wynosi? 100 euro (za 2 dni) b?d?? 75 euro w przypadku udzia??u w jednym dniu. Op??ata zawiera transfer z lotniska w Duesseldorfie do hotelu, w kt??rym b?dzie si? odbywa? konferencja, wsp??ln? kolacj? oraz udzia?? w wycieczce ??Duesseldorf by night??.

Wi?cej informacji: http://horizon2020.zenit.de/