Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

RENEXPO 2014 Gie??da Kooperacyjna


W dniach 23-24 wrze??nia 2014 r. przy okazji Mi?dzynarodowych Targ??w Energii Odnawialnej i Efektywno??ci Energetycznej RENEXPO 2014 w Warszawie odb?dzie si? kolejna edycja mi?dzynarodowych spotka?? kooperacyjnych organizowanych przez Podlask? Fundacj? Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Enterprise Europe Network. Gie??da Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsi?biorc??w chc?cych nawi?za? wsp????prac? z firmami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem. Udzia?? bezp??atny.


Spotkania kooperacyjne to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontakt??w biznesowych
i kontrahent??w. Spotkania kooperacyjne to seria, uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? b2b pomi?dzy przedstawicielami firm z r????nych kraj??w dzia??aj?cych w tej samej bran??y
i zainteresowanych nawi?zaniem wsp????pracy z zagranicznymi partnerami.
Zesz??oroczna edycja Spotka?? kooperacyjnych zgromadzi??a 43 uczestnik??w i odby??o si? ponad 100 spotka??.

Rejestracja online: www.b2match.eu/renexpo-pl-2014
Termin rejestracji : 12 wrze??nia 2014 .

Dodatkowych informacji udziela Anna Wrzesi??ska Tel: 85 653 72 12, e-mail:wrzesinska@pfrr.pl
Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!