Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w kolejnej edycji mi?dzynarodowej gie??dy kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w 30 wrze??nia 2014 r. przy okazji Mi?dzynarodowych Targ??w Wyrob??w Spo??ywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.


Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y spo??ywczej, w tym w nast?puj?cych sektorach:
?? ??ywno??? i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy),
?? HoReCa,
?? technologie spo??ywcze,
?? opakowania,
?? transport.

Udzia?? w imprezie jest bezp??atny. Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-targach-polagra-food-poznan-30-wrzesnia-2014-r.html

Oficjalna strona wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym:
https://www.b2match.eu/b2b-food2014