Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Promocja gospodarcza w ramach udzia??u Polski w ?wiatowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie


W zwi?zku z udzia??em Polski w ?wiatowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie (1 maja-31 pa??dziernika 2015r.), Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do odwiedzenia oficjalnego portalu "Polska na Expo 2015" i zapoznania si? z programem promocji gospodarczej polskiego udzia??u w EXPO 2015.

 

Udzia?? Polski w Wystawie ?wiatowej EXPO 2015 w Mediolanie to szansa na promocj? polskich firm i wzmocnienie wizerunku naszego kraju jako ??r??d??a wysokiej jako??ci surowc??w i gotowych wyrob??w spo??ywczych, a tak??e technologii, maszyn i innych rozwi?za?? dla szeroko rozumianej bran??y rolno-spo??ywczej. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci wdra??a program gospodarczy, kt??rego realizacja potrwa od pa??dziernika 2014 r. do ko??ca 2015 r.

Po szczeg????owe informacje na temat programu promocji gospodarczej zapraszamy na oficjalny portal: "Polska na Expo 2015" (http://www.expo.gov.pl/promocja-gospodarcza/)

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach lub dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt poprzez formularz rejestracyjny (http://www.expo.gov.pl/promocja-gospodarcza/zglos-swoj-udzial/)

Kontakt:

Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci
ul. Pa??ska 81/83
00-834 Warszawa

expo2015@parp.gov.pl