Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Promocja gospodarcza w ramach udzia??u Polski w ?wiatowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie


W zwi?zku z udzia??em Polski w ?wiatowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie (1 maja-31 pa??dziernika 2015r.), Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do odwiedzenia oficjalnego portalu "Polska na Expo 2015" i zapoznania si? z programem promocji gospodarczej polskiego udzia??u w EXPO 2015.

 

Udzia?? Polski w Wystawie ?wiatowej EXPO 2015 w Mediolanie to szansa na promocj? polskich firm i wzmocnienie wizerunku naszego kraju jako ??r??d??a wysokiej jako??ci surowc??w i gotowych wyrob??w spo??ywczych, a tak??e technologii, maszyn i innych rozwi?za?? dla szeroko rozumianej bran??y rolno-spo??ywczej. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci wdra??a program gospodarczy, kt??rego realizacja potrwa od pa??dziernika 2014 r. do ko??ca 2015 r.

Po szczeg????owe informacje na temat programu promocji gospodarczej zapraszamy na oficjalny portal: "Polska na Expo 2015" (http://www.expo.gov.pl/promocja-gospodarcza/)

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach lub dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt poprzez formularz rejestracyjny (http://www.expo.gov.pl/promocja-gospodarcza/zglos-swoj-udzial/)

Kontakt:

Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci
ul. Pa??ska 81/83
00-834 Warszawa

expo2015@parp.gov.pl