Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Nowo??ci na stronie - GEKON i RPO woj. mazowieckiego


Aktualne informacje o II konkursie w ramach Programu Gekon - Generatora Koncepcji Ekologicznych (Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej) oraz o lipcowym naborze w ramach RPO woj. mazowieckiego Dzia??anie 1.5. Rozw??j przedsi?biorczo??ci znajd? Pa??stwo w zak??adkach "Finansowanie Innowacji M?P" i "Finansowanie innowacji B+R".