Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Radomiu


Zapraszamy na seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspierającymi zakładanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem tematyki dotyczącej sektora kreatywnego. Seminarium odbędzie się 10 lipca 2014 (czwartek), g. 11.00 w Radomiu, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej, ul. Romualda Traugutta 61. Wstęp wolny.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia - prezentacja projektu Enterprise Europe Network - Marta Karnkowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

11.15 Innowacyjność i współpraca międzynarodowa w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności - Ewa Żbikowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, innowacyjność w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, współpraca międzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network, programy dla studentów i młodych naukowców finansowane ze środków UE.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju gospodarczego - dr Anna Wróblewska, UKSW

Tematyka: Rozwój ekonomii kultury, zarządzania kulturą zmieniają wyobrażenie obywateli, władz samorządowych i centralnych na temat roli sektorów kreatywnych. W jaki sposób kultura wpływa na rozwój gospodarczy? Czy można traktować działalność kulturalną wyłącznie jako obiekt mecenatu? Wykład przytacza różne ujęcia tematu ekonomiki kultury, dane funkcjonujące w obiegi naukowym i eksperckim oraz perspektywy na przyszłość.

13.15 Konsultacje indywidualne