Site menu:

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Radomiu


Zapraszamy na seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspierającymi zakładanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem tematyki dotyczącej sektora kreatywnego. Seminarium odbędzie się 10 lipca 2014 (czwartek), g. 11.00 w Radomiu, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej, ul. Romualda Traugutta 61. Wstęp wolny.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia - prezentacja projektu Enterprise Europe Network - Marta Karnkowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

11.15 Innowacyjność i współpraca międzynarodowa w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności - Ewa Żbikowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, innowacyjność w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, współpraca międzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network, programy dla studentów i młodych naukowców finansowane ze środków UE.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju gospodarczego - dr Anna Wróblewska, UKSW

Tematyka: Rozwój ekonomii kultury, zarządzania kulturą zmieniają wyobrażenie obywateli, władz samorządowych i centralnych na temat roli sektorów kreatywnych. W jaki sposób kultura wpływa na rozwój gospodarczy? Czy można traktować działalność kulturalną wyłącznie jako obiekt mecenatu? Wykład przytacza różne ujęcia tematu ekonomiki kultury, dane funkcjonujące w obiegi naukowym i eksperckim oraz perspektywy na przyszłość.

13.15 Konsultacje indywidualne