Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Radomiu


Zapraszamy na seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspierającymi zakładanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem tematyki dotyczącej sektora kreatywnego. Seminarium odbędzie się 10 lipca 2014 (czwartek), g. 11.00 w Radomiu, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej, ul. Romualda Traugutta 61. Wstęp wolny.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia - prezentacja projektu Enterprise Europe Network - Marta Karnkowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

11.15 Innowacyjność i współpraca międzynarodowa w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności - Ewa Żbikowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, innowacyjność w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, współpraca międzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network, programy dla studentów i młodych naukowców finansowane ze środków UE.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju gospodarczego - dr Anna Wróblewska, UKSW

Tematyka: Rozwój ekonomii kultury, zarządzania kulturą zmieniają wyobrażenie obywateli, władz samorządowych i centralnych na temat roli sektorów kreatywnych. W jaki sposób kultura wpływa na rozwój gospodarczy? Czy można traktować działalność kulturalną wyłącznie jako obiekt mecenatu? Wykład przytacza różne ujęcia tematu ekonomiki kultury, dane funkcjonujące w obiegi naukowym i eksperckim oraz perspektywy na przyszłość.

13.15 Konsultacje indywidualne