Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Żyrardowie


Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizujący projekt Central Poland Business Support Network oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie zapraszają na seminarium szkoleniowe „Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach sieci Enterprise Europe Network oraz źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na lata 2014-2020", które odbędzie się 1 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 53.


Program seminarium:

11.30 - 12.00 Rejestracja uczestników

12.00 - 12.15 Otwarcie spotkania - Dyrektor Janusz Borzyński, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

12.15 - 12.45 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

12.45 - 13.10 Finansowanie współpracy przedsiębiorstw z nauką - Paweł Stępniak - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.10 - 13.30 Program Inteligentny Rozwój, jako źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na lata 2014-2020 - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.30 - 13.45 Enterprise Europe Network - Sprzymierzeniec przedsiębiorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i międzynarodowej promocji - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.45 - 14.20 „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych - wsparcie dla przedsiębiorstw" - Wiesław Kołodziejski Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

14.20 - 15.30 Konsultacje indywidualne

15.30 - Lunch

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl