Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Żyrardowie


Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizujący projekt Central Poland Business Support Network oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie zapraszają na seminarium szkoleniowe „Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach sieci Enterprise Europe Network oraz źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na lata 2014-2020", które odbędzie się 1 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 53.


Program seminarium:

11.30 - 12.00 Rejestracja uczestników

12.00 - 12.15 Otwarcie spotkania - Dyrektor Janusz Borzyński, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

12.15 - 12.45 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

12.45 - 13.10 Finansowanie współpracy przedsiębiorstw z nauką - Paweł Stępniak - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.10 - 13.30 Program Inteligentny Rozwój, jako źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na lata 2014-2020 - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.30 - 13.45 Enterprise Europe Network - Sprzymierzeniec przedsiębiorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i międzynarodowej promocji - Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.45 - 14.20 „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych - wsparcie dla przedsiębiorstw" - Wiesław Kołodziejski Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

14.20 - 15.30 Konsultacje indywidualne

15.30 - Lunch

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl