Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w ??yrardowie


Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego realizuj?cy projekt Central Poland Business Support Network oraz Cech Rzemios?? R????nych i Przedsi?biorczo??ci w Pu??tusku w partnerstwie z Cechem Rzemios?? R????nych i Przedsi?biorczo??ci w ??yrardowie zapraszaj? na seminarium szkoleniowe ?Wsparcie dla przedsi?biorstw w ramach sieci Enterprise Europe Network oraz ??r??d??a finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych na lata 2014-2020", kt??re odb?dzie si? 1 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemios?? R????nych i Przedsi?biorczo??ci w ??yrardowie przy ul. Bohater??w Warszawy 53.


Program seminarium:

11.30 - 12.00 Rejestracja uczestnik??w

12.00 - 12.15 Otwarcie spotkania - Dyrektor Janusz Borzy??ski, Cech Rzemios?? R????nych i Przedsi?biorczo??ci w Pu??tusku

12.15 - 12.45 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 - Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

12.45 - 13.10 Finansowanie wsp????pracy przedsi?biorstw z nauk? - Pawe?? St?pniak - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

13.10 - 13.30 Program Inteligentny Rozw??j, jako ??r??d??a finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych na lata 2014-2020 - Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

13.30 - 13.45 Enterprise Europe Network - Sprzymierzeniec przedsi?biorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i mi?dzynarodowej promocji - Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

13.45 - 14.20 ?Mazowiecki Fundusz Por?cze?? Kredytowych - wsparcie dla przedsi?biorstw" - Wies??aw Ko??odziejski Prezes Zarz?du Mazowieckiego Funduszu Por?cze?? Kredytowych

14.20 - 15.30 Konsultacje indywidualne

15.30 - Lunch

 

Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.

W przypadku dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl