Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Stażysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z branży chemicznej do udziału w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisję Europejską. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) mają możliwość odbycia tygodniowego stażu w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na ternie Unii Europejskiej. Zgłoszenia do programu można przesyłać do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie stażu w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE mają możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia działalności w danej branży i kraju. Przełoży się to później na lepsze dostosowanie unijnych przepisów prawnych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • informacje z pierwszej ręki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgląd w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interesów MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z branży chemicznej, które w swojej codziennej działalności muszą działać zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Ważne informacje:

Firma biorąca udział w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi żadnych kosztów.
Staż maksymalnie może trwać jeden tydzień.
Stażysta będzie osobą posługującą się językiem polskim.
W Polsce odbędzie się staż w jednej firmie.

Firmy zainteresowane stażem prosimy o kontakt z Anetą Nagrodkiewicz z ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html