Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Sta??ysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z bran??y chemicznej do udzia??u w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisj? Europejsk?. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) maj? mo??liwo??? odbycia tygodniowego sta??u w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach dzia??aj?cych na ternie Unii Europejskiej. Zg??oszenia do programu mo??na przesy??a? do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie sta??u w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE maj? mo??liwo??? zapoznania si? ze specyfik? prowadzenia dzia??alno??ci w danej bran??y i kraju. Prze??o??y si? to p????niej na lepsze dostosowanie unijnych przepis??w prawnych do potrzeb ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw.

Korzy??ci dla przedsi?biorcy:

  • informacje z pierwszej r?ki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgl?d w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interes??w MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyj?tkowa okazja do bezpo??redniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z bran??y chemicznej, kt??re w swojej codziennej dzia??alno??ci musz? dzia??a? zgodnie z rozporz?dzeniem REACH.

Wa??ne informacje:

Firma bior?ca udzia?? w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi ??adnych koszt??w.
Sta?? maksymalnie mo??e trwa? jeden tydzie??.
Sta??ysta b?dzie osob? pos??uguj?c? si? j?zykiem polskim.
W Polsce odb?dzie si? sta?? w jednej firmie.

Firmy zainteresowane sta??em prosimy o kontakt z Anet? Nagrodkiewicz z o??rodka Enterprise Europe Network dzia??aj?cego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html