Site menu:Aktualności

Sieć Enterprise Europe Network i IMBiGS serdecznie zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej Firm Norweskich do Polski - wydarzeniu towarzyszącym XIX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targom Odnawialnych Źródeł Energii, które organizowane jest we współpracy z Targami Kielce S.A, Ambasadą Norwegii, Innovation Norway oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

19 kwietnia w Bochum odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umożliwi transfer wiedzy między ekspertami technologicznymi, dostawcami usług i producentami, a także użytkownikami końcowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produktów, usług i rozwiązań związanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i doświadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udział w wydarzeniu po rejestracji jest bezpłatny.

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczeni i firmy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.


Aktualności

Stażysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z branży chemicznej do udziału w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisję Europejską. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) mają możliwość odbycia tygodniowego stażu w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na ternie Unii Europejskiej. Zgłoszenia do programu można przesyłać do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie stażu w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE mają możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia działalności w danej branży i kraju. Przełoży się to później na lepsze dostosowanie unijnych przepisów prawnych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • informacje z pierwszej ręki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgląd w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interesów MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z branży chemicznej, które w swojej codziennej działalności muszą działać zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Ważne informacje:

Firma biorąca udział w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi żadnych kosztów.
Staż maksymalnie może trwać jeden tydzień.
Stażysta będzie osobą posługującą się językiem polskim.
W Polsce odbędzie się staż w jednej firmie.

Firmy zainteresowane stażem prosimy o kontakt z Anetą Nagrodkiewicz z ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html