Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Stażysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z branży chemicznej do udziału w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisję Europejską. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) mają możliwość odbycia tygodniowego stażu w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na ternie Unii Europejskiej. Zgłoszenia do programu można przesyłać do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie stażu w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE mają możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia działalności w danej branży i kraju. Przełoży się to później na lepsze dostosowanie unijnych przepisów prawnych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • informacje z pierwszej ręki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgląd w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interesów MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z branży chemicznej, które w swojej codziennej działalności muszą działać zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Ważne informacje:

Firma biorąca udział w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi żadnych kosztów.
Staż maksymalnie może trwać jeden tydzień.
Stażysta będzie osobą posługującą się językiem polskim.
W Polsce odbędzie się staż w jednej firmie.

Firmy zainteresowane stażem prosimy o kontakt z Anetą Nagrodkiewicz z ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html