Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu „Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyrażenia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin składania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod który należy przesyłać swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiając swoją propozycję warto uwzględnić jej zgodność z założeniami strategicznymi sformułowanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczególności w Programie Szczegółowym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, które dostępne są pod powyższym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej prosi o przesłanie tych propozycji także do wiadomości dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).