Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu „Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyrażenia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin składania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod który należy przesyłać swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiając swoją propozycję warto uwzględnić jej zgodność z założeniami strategicznymi sformułowanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczególności w Programie Szczegółowym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, które dostępne są pod powyższym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej prosi o przesłanie tych propozycji także do wiadomości dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).