Site menu:Aktualności

Sieć Enterprise Europe Network i IMBiGS serdecznie zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej Firm Norweskich do Polski - wydarzeniu towarzyszącym XIX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targom Odnawialnych Źródeł Energii, które organizowane jest we współpracy z Targami Kielce S.A, Ambasadą Norwegii, Innovation Norway oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

19 kwietnia w Bochum odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umożliwi transfer wiedzy między ekspertami technologicznymi, dostawcami usług i producentami, a także użytkownikami końcowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produktów, usług i rozwiązań związanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i doświadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udział w wydarzeniu po rejestracji jest bezpłatny.

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczeni i firmy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu „Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyrażenia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin składania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod który należy przesyłać swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiając swoją propozycję warto uwzględnić jej zgodność z założeniami strategicznymi sformułowanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczególności w Programie Szczegółowym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, które dostępne są pod powyższym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej prosi o przesłanie tych propozycji także do wiadomości dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).