Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu „Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyrażenia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin składania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod który należy przesyłać swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiając swoją propozycję warto uwzględnić jej zgodność z założeniami strategicznymi sformułowanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczególności w Programie Szczegółowym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, które dostępne są pod powyższym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej prosi o przesłanie tych propozycji także do wiadomości dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).