Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomi??a konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): ?Dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu ?Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyra??enia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dost?pne s? na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin sk??adania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod kt??ry nale??y przesy??a? swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiaj?c swoj? propozycj? warto uwzgl?dni? jej zgodno??? z za??o??eniami strategicznymi sformu??owanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczeg??lno??ci w Programie Szczeg????owym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, kt??re dost?pne s? pod powy??szym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych Unii Europejskiej prosi o przes??anie tych propozycji tak??e do wiadomo??ci dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).