Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Mission for Growth, Izrael, 24??26 czerwca 2014 r.


Zapraszamy do wzi?cia udzia??u w inicjatywie Wiceprzewodnicz?cego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego - misji gospodarczej w ramach inicjatywy ?Missions for Growth?. Dzi?ki udzia??owi w tym wydarzeniu polskie firmy b?d? mia??y mo??liwo??? nawi?zania zagranicznej wsp????pracy gospodarczej z firmami izraelskimi.Misja jest przeznaczona w szczeg??lno??ci dla firm reprezentuj?cych nast?puj?ce bran??e:turystyka, zaawansowane zabezpieczenia infrastruktury, zaawansowane technologie, zaawansowana produkcja.
Cele misji:
  • Nawi?zanie i wzmocnienie wsp????pracy gospodarczej pomi?dzy firmami z terenu UE i firmami izraelskimi,
  • promowanie zr??wnowa??onego i sp??jnego rozwoju pomi?dzy UE i Izraelem,
  • pomoc firmom europejskim, a w szczeg??lno??ci ma??ym i ??rednim przedsi?biorstwom w prowadzeniu dzia??alno??ci gospodarczej na arenie mi?dzynarodowej poprzez wykorzystanie mo??liwo??ci biznesowych w Izraelu,
  • wspieranie ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw europejskich oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych bran??ach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsi?biorcami.

Program

W ramach misji przewidziane zosta??y m.in. rozmowy b2b z lokalnymi firmami zainteresowanymi wsp????prac? i spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej. Organizatorzy misji zapewniaj? szerok? kampani? reklamow? i wsparcie organizacyjne.


Koszty

Udzia?? w misji jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty zakwaterowania i przelotu we w??asnym zakresie.

Termin rejestracji up??ywa 6 czerwca 2014 r. Wi?cej informacji nt. misji, w tym program i formularz rejestracyjny, znajd? Pa??stwo na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/middle-east/israel/index_en.htm.

Link do rejestracji na spotkania b2b: www.b2match.eu/m4g-israel2 (termin rejestracji: 18 czerwca 2014 r.)