Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Aktualności

Successful R&I in Europe 2013


Zenit Zentrum Für Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, partner Enterprise Europe Network zaprasza na konferencję  i rozmowy brokerskie, które odbędą się w dniach 7-8 marca w Düsseldorfie w Niemczech. Po raz piąty naukowcy i przedsiębiorcy z Nadrenii Północnej-Westfalii i regionów partnerskich w Europie mają okazję do nawiązania kontaków z potencjalnymi partnerami w celu tworzenia wspólnych europejskich projektów badawczych i innowacyjnych (R&I). W 2013 r. regiony partnerskie to: Belgia, Francja, Holandia, Polska, Szwajcaria i Rosja.

Impreza będzie zorganizowana w równoległych sesjach brokerskich, które koncentrują się na siedmiu tematach:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- Energia,
- Nanotechnologie, materiały i produkcja,
- Zrównoważonej gospodarki,
- Zdrowie,
- Bio-Gospodarka,
- Akcje Marie-Curie.

Zaproszenie dotyczy zwłaszcza uniwersytetów, instytutów badawczych oraz MŚP. Uczestnicy zaproszeni do zaangażowania się w istniejące i nowe sieci technologiczne. Krótka prezentacja instytucji lub proces poszukiwania partnera w rozmowach z decydentami może otworzyć drzwi dla nowych projektów w ostatnich konkursach 7PR i nowych - w Horyzoncie 2020.

Więcej informacji: http://www.frp.nrw.de/network