Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Successful R&I in Europe 2013


Zenit Zentrum F??r Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, partner Enterprise Europe Network zaprasza na konferencj?  i rozmowy brokerskie, kt??re odb?d? si? w dniach 7-8 marca w D??sseldorfie w Niemczech. Po raz pi?ty naukowcy i przedsi?biorcy z Nadrenii P????nocnej-Westfalii i region??w partnerskich w Europie maj? okazj? do nawi?zania kontak??w z potencjalnymi partnerami w celu tworzenia wsp??lnych europejskich projekt??w badawczych i innowacyjnych (R&I). W 2013 r. regiony partnerskie to: Belgia, Francja, Holandia, Polska, Szwajcaria i Rosja.

Impreza b?dzie zorganizowana w r??wnoleg??ych sesjach brokerskich, kt??re koncentruj? si? na siedmiu tematach:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- Energia,
- Nanotechnologie, materia??y i produkcja,
- Zr??wnowa??onej gospodarki,
- Zdrowie,
- Bio-Gospodarka,
- Akcje Marie-Curie.

Zaproszenie dotyczy zw??aszcza uniwersytet??w, instytut??w badawczych oraz M?P. Uczestnicy zaproszeni s? do zaanga??owania si? w istniej?ce i nowe sieci technologiczne. Kr??tka prezentacja instytucji lub proces poszukiwania partnera w rozmowach z decydentami mo??e otworzy? drzwi dla nowych projekt??w w ostatnich konkursach 7PR i nowych - w Horyzoncie 2020.

Wi?cej informacji: http://www.frp.nrw.de/network