Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Successful R&I in Europe 2013


Zenit Zentrum Für Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, partner Enterprise Europe Network zaprasza na konferencję  i rozmowy brokerskie, które odbędą się w dniach 7-8 marca w Düsseldorfie w Niemczech. Po raz piąty naukowcy i przedsiębiorcy z Nadrenii Północnej-Westfalii i regionów partnerskich w Europie mają okazję do nawiązania kontaków z potencjalnymi partnerami w celu tworzenia wspólnych europejskich projektów badawczych i innowacyjnych (R&I). W 2013 r. regiony partnerskie to: Belgia, Francja, Holandia, Polska, Szwajcaria i Rosja.

Impreza będzie zorganizowana w równoległych sesjach brokerskich, które koncentrują się na siedmiu tematach:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- Energia,
- Nanotechnologie, materiały i produkcja,
- Zrównoważonej gospodarki,
- Zdrowie,
- Bio-Gospodarka,
- Akcje Marie-Curie.

Zaproszenie dotyczy zwłaszcza uniwersytetów, instytutów badawczych oraz MŚP. Uczestnicy zaproszeni do zaangażowania się w istniejące i nowe sieci technologiczne. Krótka prezentacja instytucji lub proces poszukiwania partnera w rozmowach z decydentami może otworzyć drzwi dla nowych projektów w ostatnich konkursach 7PR i nowych - w Horyzoncie 2020.

Więcej informacji: http://www.frp.nrw.de/network