Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna Industrial Technologies 2014


PRAXI / HELP-FORWARD Network organizuj? mi?dzynarodow? gie??d? kooperacyjn? podczas targ??w Industrial Technologies 2014. Miejsce: International Conference Centre Megaron, Grecja, Ateny. Data: 11 kwietnia 2014 r. - trzeciego dnia targ??w.

 

Wi?cej informacji i rejestracja : (http://www.industrialtechnologies2014.eu/matchmaking/ & http://b2match.eu/industrialtechnologies2014).

Spotkania skierowane s? do innowacyjnych firm , uczelni i naukowc??w zainteresowanych podzieleniem si?  nowymi pomys??ami i znalezieniem  partner??w do wsp????pracy w celu:
- budowania partnerstwa dla przysz??ych projekt??w ,
- poszukiwania  technologii , nabycia nowych technologii lub jej licencjonowania,
- poszukiwania nabywc??w lub partner??w rozwojowych .

Tematyka targ??w:
??    Zaawansowane materia??y
??    Zr??wnowa??ony rozw??j i inteligentna produkcja
??    Zr??wnowa??one budownictwo
??    Efektywno??? energetyczna
??    Chemikalia
??    Automatyka przemys??owa
??    Zielony transport
??    Biotechnologia
??    Nanotechnologia