Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Missions for Growth - Grecja, Hiszpania, W??ochy


Zapraszamy do udzia??u w misjach organizowanych w ramach strategii "Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego: promowanie partnerstw biznesowych w Europie". Spotkania B2B odb?da si? w Grecji (Ateny), Hiszpanii (Sewilla/Merida) i W??oszech (Neapol i Palermo).

 

Coastal and Maritime Tourism and Blue Growth Strategies for the EU - Grecja, Ateny, 10-11 marca 2014.

Rejestracja: do 5 marca, udzia??: bezp??atny.

Tematyka:

 • Przemys?? rolno-spo??ywczy / Przetw??rstwo spo??ywcze / Akwakultura
 • Biotechnologia i biotechnologia morska
 • Energia
 • ICT
 • Turystyka


Business, Technological and Research Partnerships in Campania & Italy - W??ochy, Neapol, 13-14 marca 2014.

Rejestracja: do 28 lutego, udzia??: bezp??atny.

Tematyka:

 • Lotnictwo
 • Agro-food
 • Motoryzacja
 • Biotechnologia
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Eko-budownictwo
 • Energia
 • Moda
 • Turystyka
 • Transport i Logistyka
 • Inne

 

Business, Technological and Research Partnerships in Sicily & Italy - W??ochy, Palermo, 27-28 marca 2014.

Rejestracja: do 20 marca, udzia??: bezp??atny.

Tematyka:

 • Agro-Food
 • Bio-Agro-Food
 • Bran??a morska i rybo????wstwo
 • Inteligentna energia
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • Rzemios??o
 • Przemys?? w????kienniczy, odzie?? i moda
 • Biotechnologia & Biomedycyna
 • ICT
 • Budownictwo i Zielone budownictwo
 • Przemys?? kreatywny
 • Inne

 

Business Partnerships in Andalucia and Extremadura - Hiszpania, Sewilla (Andaluzja) 2-3 kwietnia i Merida (Estremadura) 4 kwietnia 2014.

Rejestracja: do 10 marca, udzia??: bezp??atny.

 

Tematyka:

Sewilla:

 • Lotnictwo
 • Przemys?? rolno-spo??ywczy
 • Biotechnologia i zdrowie
 • Budownictwo, surowce mineralne (materia??y)
 • Przemys??y kreatywne
 • ?rodowisko
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Bezpiecze??stwo i obrona
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Merida:

 • Przemys?? rolno-spo??ywczy i pomocnicze
 • Bio-zdrowie
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Turystyka, dziedzictwo kulturowe i ??rodowisko
 • Transport i logistyka
 • Inne