Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Missions for Growth - Grecja, Hiszpania, Włochy


Zapraszamy do udziału w misjach organizowanych w ramach strategii "Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego: promowanie partnerstw biznesowych w Europie". Spotkania B2B odbęda się w Grecji (Ateny), Hiszpanii (Sewilla/Merida) i Włoszech (Neapol i Palermo).

 

Coastal and Maritime Tourism and Blue Growth Strategies for the EU - Grecja, Ateny, 10-11 marca 2014.

Rejestracja: do 5 marca, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Przemysł rolno-spożywczy / Przetwórstwo spożywcze / Akwakultura
 • Biotechnologia i biotechnologia morska
 • Energia
 • ICT
 • Turystyka


Business, Technological and Research Partnerships in Campania & Italy - Włochy, Neapol, 13-14 marca 2014.

Rejestracja: do 28 lutego, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Lotnictwo
 • Agro-food
 • Motoryzacja
 • Biotechnologia
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Eko-budownictwo
 • Energia
 • Moda
 • Turystyka
 • Transport i Logistyka
 • Inne

 

Business, Technological and Research Partnerships in Sicily & Italy - Włochy, Palermo, 27-28 marca 2014.

Rejestracja: do 20 marca, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Agro-Food
 • Bio-Agro-Food
 • Branża morska i rybołówstwo
 • Inteligentna energia
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • Rzemiosło
 • Przemysł włókienniczy, odzież i moda
 • Biotechnologia & Biomedycyna
 • ICT
 • Budownictwo i Zielone budownictwo
 • Przemysł kreatywny
 • Inne

 

Business Partnerships in Andalucia and Extremadura - Hiszpania, Sewilla (Andaluzja) 2-3 kwietnia i Merida (Estremadura) 4 kwietnia 2014.

Rejestracja: do 10 marca, udział: bezpłatny.

 

Tematyka:

Sewilla:

 • Lotnictwo
 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Biotechnologia i zdrowie
 • Budownictwo, surowce mineralne (materiały)
 • Przemysły kreatywne
 • Środowisko
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Bezpieczeństwo i obrona
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Merida:

 • Przemysł rolno-spożywczy i pomocnicze
 • Bio-zdrowie
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Turystyka, dziedzictwo kulturowe i środowisko
 • Transport i logistyka
 • Inne