Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Missions for Growth - Grecja, Hiszpania, Włochy


Zapraszamy do udziału w misjach organizowanych w ramach strategii "Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego: promowanie partnerstw biznesowych w Europie". Spotkania B2B odbęda się w Grecji (Ateny), Hiszpanii (Sewilla/Merida) i Włoszech (Neapol i Palermo).

 

Coastal and Maritime Tourism and Blue Growth Strategies for the EU - Grecja, Ateny, 10-11 marca 2014.

Rejestracja: do 5 marca, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Przemysł rolno-spożywczy / Przetwórstwo spożywcze / Akwakultura
 • Biotechnologia i biotechnologia morska
 • Energia
 • ICT
 • Turystyka


Business, Technological and Research Partnerships in Campania & Italy - Włochy, Neapol, 13-14 marca 2014.

Rejestracja: do 28 lutego, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Lotnictwo
 • Agro-food
 • Motoryzacja
 • Biotechnologia
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Eko-budownictwo
 • Energia
 • Moda
 • Turystyka
 • Transport i Logistyka
 • Inne

 

Business, Technological and Research Partnerships in Sicily & Italy - Włochy, Palermo, 27-28 marca 2014.

Rejestracja: do 20 marca, udział: bezpłatny.

Tematyka:

 • Agro-Food
 • Bio-Agro-Food
 • Branża morska i rybołówstwo
 • Inteligentna energia
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • Rzemiosło
 • Przemysł włókienniczy, odzież i moda
 • Biotechnologia & Biomedycyna
 • ICT
 • Budownictwo i Zielone budownictwo
 • Przemysł kreatywny
 • Inne

 

Business Partnerships in Andalucia and Extremadura - Hiszpania, Sewilla (Andaluzja) 2-3 kwietnia i Merida (Estremadura) 4 kwietnia 2014.

Rejestracja: do 10 marca, udział: bezpłatny.

 

Tematyka:

Sewilla:

 • Lotnictwo
 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Biotechnologia i zdrowie
 • Budownictwo, surowce mineralne (materiały)
 • Przemysły kreatywne
 • Środowisko
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Bezpieczeństwo i obrona
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Merida:

 • Przemysł rolno-spożywczy i pomocnicze
 • Bio-zdrowie
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Inteligentna energia
 • Turystyka, dziedzictwo kulturowe i środowisko
 • Transport i logistyka
 • Inne