Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Seminarium o finansowaniu odnawialnych ??r??d??ach energii (OZE), ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem fotowoltaiki


Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego, realizator projektu - Enterprise Europe Network oraz Cech Rzemios?? R????nych i Przedsi?biorczo??ci w Pu??tusku zapraszaj? na seminarium szkoleniowe: ???r??d??a finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych i mi?dzynarodowego transferu technologii po 2013 r. w odnawialnych ??r??d??ach energii (OZE), ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem fotowoltaiki", kt??re odb?dzie si? dnia 5 grudnia 2013 r. /czwartek/ w sali konferencyjnej lokalu gastronomiczno-hotelarskiego ?STARY M?YN" w Nasielsku, ul. Warszawska 55 A.

 

Program seminarium:

11.00 - 11.15 Rejestracja uczestnik??w
11.15 - 11.30 Powitanie Uczestnik??w i otwarcie konferencji
11.30 - 12.00 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego
12.00 - 12.20 Enterprise Europe Network - wsparcie dla mi?dzynarodowego transferu technologii
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego
12.20 - 13.30 Czym s? Odnawialne ??r??d??a Energii: przyk??ady innowacji i nowych technologii w OZE (podstawy fotowoltaiki - historia; zasada dzia??ania; dost?pne technologie)
- Grzegorz Wr??blewski - Ekspert OZE
13.30 - 14.30 Nowoczesne technologie w marketingu - czyli jak wykorzysta? innowacje
- Jaros??aw Betlej - Ekspert od innowacji marketingowych
14.30 - 15.30 Lunch
15.30 - 16.30 Konsultacje indywidualne


Udzia?? w seminarium jest bezp??atny!

W przypadku dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 22 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl