Site menu:Aktualności

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, które odbędzie się 30 listopada br. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Podczas Forum wystąpi 30 ekspertów, którzy podzielą się praktyczną wiedzą na temat błyskawicznie rozwijających się technologii w ramach Internetu Rzeczy. Natomiast podczas Gali Forum ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Ambasada Słowenii w Polsce wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w Słoweńsko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemysłu spożywczego i winiarskiego, która odbędzie się 24 października 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w debacie pt. „BREXIT - szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu", która jest zaplanowana na 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167.


Aktualności

Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców


Innowacje w dziedzinie surowców mogą być głównym czynnikiem postępu w ramach każdego z trzech filarów strategii na rzecz surowców i należy je stosować w całym łańcuchu wartości. W ramach projektu przewodniego strategii „Europa 2020" noszącego nazwę „Unia innowacji" Komisja rozpoczyna różne partnerstwa obejmujące rozmaite wyzwania istotne dla naszych społeczeństw.

W komunikacie z 2011 r. Komisja zapowiedziała zamiar dokonania oceny, czy należy uruchomić partnerstwo innowacji w dziedzinie surowców w ramach projektu przewodniego strategii „Europa 2020" noszącego nazwę „Unia innowacji". Parlament Europejski w rezolucji z dnia 13 września 2011 r. wezwał Komisję do zainicjowania europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców.

Celem europejskiego partnerstwa innowacji jest zapewnienie Europie wystarczającej elastyczności i alternatywnych rozwiązań w zakresie dostaw ważnych surowców, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko niektórych surowców podczas ich cyklu życia. Europejskie partnerstwo innowacji będzie obejmowało wszystkie etapy łańcucha wartości od poszukiwania i wydobycia, poprzez przetwarzanie, aż do odzyskania i recyklingu, a także innowacje w dziedzinie zastępowania. Jednym z jego konkretnych celów jest faktycznie wspieranie do dziesięciu innowacyjnych działań pilotażowych/zakładów demonstracyjnych w różnych sektorach łańcucha wartości. Europejskie partnerstwo innowacji nie jest instrumentem finansowania, ale będzie gromadzić różne podmioty, które będą przedstawiać właściwe rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne w celu wprowadzenia innowacji na rynek. Jego celem będzie wprowadzenie Europy do światowej czołówki w dziedzinie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, recyklingu i zastępowania do 2020 r.
Europejskie partnerstwo innowacji doprowadzi do współpracy państw członkowskich i innych zainteresowanych stron. Komisja przewidziała szereg pakietów prac, które obejmą technologiczne oraz nietechnologiczne obszary robocze (np. warunki ramowe, normalizację, wiedzę i umiejętności, zamówienia publiczne), oraz pakiet prac dotyczący współpracy międzynarodowej.

Do 2020 r. europejskie partnerstwo innowacji powinno osiągnąć szereg szczegółowych celów:

- ustanowienie do 10 innowacyjnych działań pilotażowych, np. demonstracyjnych zakładów pilotażowych zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, gromadzeniem i recyklingiem;

- znalezienie rozwiązań zastępczych, dla co najmniej trzech zastosowań kluczowych surowców;

- ustanowienie sieci centrów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami;

- zastosowanie znormalizowanych instrumentów UE do badania zasobów/rezerw oraz trójwymiarowej mapy geologicznej;

- zapewnienie dynamicznego modelowania tendencji: powiązanie popytu i podaży z rezerwami oraz pełna ocena cyklu życia;
- zapewnienie proaktywnej strategii europejskiej na poziomie dwustronnym i wielostronnym.