Site menu:Aktualności

Sieć Enterprise Europe Network i IMBiGS serdecznie zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej Firm Norweskich do Polski - wydarzeniu towarzyszącym XIX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targom Odnawialnych Źródeł Energii, które organizowane jest we współpracy z Targami Kielce S.A, Ambasadą Norwegii, Innovation Norway oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

19 kwietnia w Bochum odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umożliwi transfer wiedzy między ekspertami technologicznymi, dostawcami usług i producentami, a także użytkownikami końcowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produktów, usług i rozwiązań związanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i doświadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udział w wydarzeniu po rejestracji jest bezpłatny.

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczeni i firmy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.


Aktualności

Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców


Innowacje w dziedzinie surowców mogą być głównym czynnikiem postępu w ramach każdego z trzech filarów strategii na rzecz surowców i należy je stosować w całym łańcuchu wartości. W ramach projektu przewodniego strategii „Europa 2020" noszącego nazwę „Unia innowacji" Komisja rozpoczyna różne partnerstwa obejmujące rozmaite wyzwania istotne dla naszych społeczeństw.

W komunikacie z 2011 r. Komisja zapowiedziała zamiar dokonania oceny, czy należy uruchomić partnerstwo innowacji w dziedzinie surowców w ramach projektu przewodniego strategii „Europa 2020" noszącego nazwę „Unia innowacji". Parlament Europejski w rezolucji z dnia 13 września 2011 r. wezwał Komisję do zainicjowania europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców.

Celem europejskiego partnerstwa innowacji jest zapewnienie Europie wystarczającej elastyczności i alternatywnych rozwiązań w zakresie dostaw ważnych surowców, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko niektórych surowców podczas ich cyklu życia. Europejskie partnerstwo innowacji będzie obejmowało wszystkie etapy łańcucha wartości od poszukiwania i wydobycia, poprzez przetwarzanie, aż do odzyskania i recyklingu, a także innowacje w dziedzinie zastępowania. Jednym z jego konkretnych celów jest faktycznie wspieranie do dziesięciu innowacyjnych działań pilotażowych/zakładów demonstracyjnych w różnych sektorach łańcucha wartości. Europejskie partnerstwo innowacji nie jest instrumentem finansowania, ale będzie gromadzić różne podmioty, które będą przedstawiać właściwe rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne w celu wprowadzenia innowacji na rynek. Jego celem będzie wprowadzenie Europy do światowej czołówki w dziedzinie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, recyklingu i zastępowania do 2020 r.
Europejskie partnerstwo innowacji doprowadzi do współpracy państw członkowskich i innych zainteresowanych stron. Komisja przewidziała szereg pakietów prac, które obejmą technologiczne oraz nietechnologiczne obszary robocze (np. warunki ramowe, normalizację, wiedzę i umiejętności, zamówienia publiczne), oraz pakiet prac dotyczący współpracy międzynarodowej.

Do 2020 r. europejskie partnerstwo innowacji powinno osiągnąć szereg szczegółowych celów:

- ustanowienie do 10 innowacyjnych działań pilotażowych, np. demonstracyjnych zakładów pilotażowych zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, gromadzeniem i recyklingiem;

- znalezienie rozwiązań zastępczych, dla co najmniej trzech zastosowań kluczowych surowców;

- ustanowienie sieci centrów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami;

- zastosowanie znormalizowanych instrumentów UE do badania zasobów/rezerw oraz trójwymiarowej mapy geologicznej;

- zapewnienie dynamicznego modelowania tendencji: powiązanie popytu i podaży z rezerwami oraz pełna ocena cyklu życia;
- zapewnienie proaktywnej strategii europejskiej na poziomie dwustronnym i wielostronnym.