Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce ?? dzi?? i jutro


Zapraszamy do udzia??u w konferencji ?Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce - dzi?? i jutro? - Podsumowanie Programu ramowego na rzecz konkurencyjno??ci i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz oferta Programu na rzecz konkurencyjno??ci przedsi?biorc??w i ma??ych i ??rednich przedsi?biorc??w 2014-2020 (COSME).

Wydarzenie organizowane jest w ramach "Europejskiego Tygodnia M?P w Polsce" przez Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE, Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, Krajow? Agencj? Poszanowania Energii, Zwi?zek Bank??w Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjno??ci i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla M?P.

 

Patronat nad imprez? sprawuje Ministerstwo Gospodarki. W??r??d prelegent??w znajd? si? przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, PARP, KPK, ZBP oraz przedstawiciele Beneficjent??w Programu.

W czasie spotkania politycy i eksperci podsumuj? wyniki ko??cz?cego si? programu na rzecz Konkurencyjno??ci i Innowacji oraz przedstawi? mo??liwo??ci p??yn?ce z nadchodz?cych regulacji na lata 2014-2020. Przedsi?biorcy otrzymaj? tak??e informacj? o jeszcze dost?pnych instrumentach i ??rodkach w zakresie program??w ramowych UE na lata 2007-2013.

Program: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/5026/index.html?id=5026&s=1


Rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/hr/zapisy/697.html