Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Konferencja sektora gospodarowania odpadami i rekultywacji teren??w poprzemys??owych


Wydarzenie b?dzie niepowtarzaln? okazj? do nawi?zania biznesowych kontakt??w z belgijskimi inwestorami oraz polskimi przedstawicielami sektora gospodarki odpadami oraz rekultywacji teren??w poprzemys??owych na polskim rynku.

W celu zapewnienia jak najwi?kszych korzy??ci z uczestnictwa konferencja zosta??a podzielona na seminarium (cz???? I), speed business meeting czyli indywidualne rozmowy mi?dzy uczestnikami konferencji i firmami flamandzkimi (cz???? II).

Broszura informacyjna (pdf) - "Flandria - P????nocny Region Belgii - misja handlowa firm flamandzkich"

Konferencja odb?dzie si? w j?zyku angielskim i polskim. Udzia?? w misji gospodarczej jest bezp??atny.

Rejestracji nale??y dokona? do poniedzia??ku 21.10. 2013 przesy??aj?c wype??niony formularz na adres e-mail warsaw@fitagency.com lub faxem pod nr + 48 22 827 81 36.