Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Konferencja sektora gospodarowania odpadami i rekultywacji teren??w poprzemys??owych


Wydarzenie b?dzie niepowtarzaln? okazj? do nawi?zania biznesowych kontakt??w z belgijskimi inwestorami oraz polskimi przedstawicielami sektora gospodarki odpadami oraz rekultywacji teren??w poprzemys??owych na polskim rynku.

W celu zapewnienia jak najwi?kszych korzy??ci z uczestnictwa konferencja zosta??a podzielona na seminarium (cz???? I), speed business meeting czyli indywidualne rozmowy mi?dzy uczestnikami konferencji i firmami flamandzkimi (cz???? II).

Broszura informacyjna (pdf) - "Flandria - P????nocny Region Belgii - misja handlowa firm flamandzkich"

Konferencja odb?dzie si? w j?zyku angielskim i polskim. Udzia?? w misji gospodarczej jest bezp??atny.

Rejestracji nale??y dokona? do poniedzia??ku 21.10. 2013 przesy??aj?c wype??niony formularz na adres e-mail warsaw@fitagency.com lub faxem pod nr + 48 22 827 81 36.