Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Dost?pne programy na dofinansowanie OZE


Na naszej stronie - w zak??adce "Pomoc doradcza" przedstawiamy aktualne dost?pne programy na dofinansowanie OZE - Dzia??anie 9.3 Programu Infrastruktura i ?rodowisko, 2. Regionalne Programy Operacyjne oraz krajowy Program dla przedsi?wzi?? w zakresie odnawialnych ??r??de?? energii i obiekt??w wysokosprawnej kogeneracji.
W terminie od 2 wrze??nia 2013 r. do 31 pa??dziernika 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie b?dzie przyjmowa? wnioski o dofinansowanie projekt??w w ramach Dzia??ania 9.3 Termomodernizacja obiekt??w u??yteczno??ci publicznej, Programu Infrastruktura i ?rodowisko. Konkurs adresowany jest do podmiot??w odpowiedzialnych za sporz?dzanie/aktualizowanie plan??w gospodarki niskoemisyjnej w gminach.