Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Dost?pne programy na dofinansowanie OZE


Na naszej stronie - w zak??adce "Pomoc doradcza" przedstawiamy aktualne dost?pne programy na dofinansowanie OZE - Dzia??anie 9.3 Programu Infrastruktura i ?rodowisko, 2. Regionalne Programy Operacyjne oraz krajowy Program dla przedsi?wzi?? w zakresie odnawialnych ??r??de?? energii i obiekt??w wysokosprawnej kogeneracji.
W terminie od 2 wrze??nia 2013 r. do 31 pa??dziernika 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie b?dzie przyjmowa? wnioski o dofinansowanie projekt??w w ramach Dzia??ania 9.3 Termomodernizacja obiekt??w u??yteczno??ci publicznej, Programu Infrastruktura i ?rodowisko. Konkurs adresowany jest do podmiot??w odpowiedzialnych za sporz?dzanie/aktualizowanie plan??w gospodarki niskoemisyjnej w gminach.