Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

MEDICA 2013


Enterprise Europe Network zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej organizowanej podczas targ??w MEDICA dla bran??y medycznej (Dusseldorf, 20-22 listopada 2013 r.). Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytut??w badawczych, szk???? wy??szych i innych podmiot??w dzia??aj?cych w sektorze medycznym.

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?. Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/participants. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy.20-22 listopada przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.


Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

  • Rejestracja profili on-line do 6 listopada.
  • Wyb??r partner??w biznesowych i wysy??anie propozycji spotka?? od 6 do 13 listopada.
  • Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej wynosi 200 EUR.
  • Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Op??ata za udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej nie obejmuje koszt??w zwi?zanych z wej??ciem na targi.

Chc?c wzi?? udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej podczas targ??w MEDICA nale??y wype??ni? formularz zg??oszeniowy on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/pages/home, tworz?c tym samym profil firmy.

B?dzie on zawiera??:

  • charakterystyk? firmy i jego dzia??alno??ci,
  • informacje dotycz?ce wsp????pracy - Pa??stwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, kt??rego poszukujecie.


Nast?pnie profil firmy zostanie opublikowany w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy. Ka??dy z uczestnik??w mo??e wybra? profile interesuj?cych firm i poprosi? o spotkania
z ich przedstawicielami.